2620 S Sam Houston Pkwy W Houston, TX 77047 Call: 713-999-4933

Meet the Staff of Autos Mobiles

Staff Photo

Ben Marandi - GSM

713-999-4933 - benm@autos-mobiles.com

Staff Photo

Soraya Marandi - Sales

713-999-4933 - sorm@autos-mobiles.com

Staff Photo

Bob Marandi - Managing Director

713-827-1212 - BobM@autos-mobiles.com

Managing Director

Staff Photo

Brenda Ley - Office Manager

713-827-1212 - brel@autos-mobiles.com

Office Manager

Text Us